C.M.V.M.C de Castrelos
DATOS IDENTIFICATIVOS  OUTROS DATOS DE INTERESE
NOME: SUPERFICIE DO MONTE:
Comunidade de Montes de Castrelos  
PRESIDENTE: PÁXINA WEB:
   
DATA DE CONSTITUCIÓN DA DIRECTIVA: CORREO ELECTRÓNICO:
 
TELÉFONO / FAX: MONTES QUE A FORMAN:
   
DIRECCIÓN: Nº DE COMUNEROS: 
   

DESCRICIÓN:

actualizando