Polo uso social do monte

Montes de Vigo

Mancomunidade que aglutina 14 comunidades de montes veciñais en man común no anel verde que cincunda a cidade de Vigo e que leva proporcionando servizos sistémicos a máis de 300.000 habitantes nos máis de 25 anos de existencia.

Montes veciñais en valor

Montes de Vigo 2046

Por unha xestión sostenible do uso social do monte. O reto de harmonizar o uso social do monte co aproveitamento dos 14 montes veciñais en man común dun xeito sostible.
Proxecto promovido pola Mancomunidade de Montes de Vigo en agrupación coa Universidade de Vigo a desenvolver entre 2024 e 2025 co apoio da Fundación Biodiversidade.
Visita o microsite adicado.

Cultura do monte de xeración en xeración

Montes de Vigo na Escola

A divulgación entre o alumnado de primaria das parroquias de Vigo dos valores naturais, patrimoniais e sociais que proporcionan os montes veciñais en man común de Vigo.
Proxecto promovido pola Mancomunidade de Montes de Vigo en colaboración con Vegalsa-Eroski durante a primavera de 2024.
Visita o microsite adicado

Polo uso social dos montes de Vigo

25 anos de historia

O 7 de maio de 2022 tivo lugar a celebración do 25 aniversario da constitución da Mancomunidade de Montes de Vigo. Neste video recompílase a historia deste período que arrancou en 1996, no que se pode dicir que se logrou acadar a visión marcada e resumida no lema "polo uso social do monte". Tamén se establecen os retos para os 25 anos seguintes