Oferta de subcontratación de servizos en MVigo2046

A Mancomunidade de Montes de Vigo abre o proceso de subcontratación da acción 2 “Deseño da posta en valor dos servizos ecosistémicos mancomunados dos montes de Vigo” do proxecto “Valorización e xestión sostibles dos servizos ecosistémicos mancomunados dos montes periurbanos de Vigo”, que conta co apoio da Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

A oferta detallada atópase neste ENLACE.

O prazo de presentación de proposta finalizará o 13 de xullo ás 14 horas.

O orzamento máximo é de 80.000 euros, ive non incluído

O prazo de execución máximo se estende ata o mes de decembro de 2025

As consultas e propostas enviaranse ao mail info@montesdevigo.org

 

La Mancomunidad de Montes de Vigo abre el proceso de subcontratación da acción 2 “Diseño de la puesta en valor delos servicios ecosistémicos compartidos de los montes de Vigo” del proyecto “Valorizacióny gestión sostenibles de los servicios ecosistémicos mancomunados de los montes periurbanos de Vigo”, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad en la “Convocatoria de subvenciones para apoyo a proyectos transformadores para la promoción de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y la contribución a la transición ecológica en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia -financiado por la Unión Europea- NEXTGENERATIONEU para el ejercicio2023”.

La oferta detallada está en este ENLACE

El plazo de presentación de propuestas finalizará el 13 de julio a las 14 horas.

El presupuesto máximo es de 80.000 euros, iva no incluído

El plazo máximo de ejecución se extiende hasta diciembre de2025

Las consultas y propuestas se enviarán a info@montesdevigo.org